ดำเนินการออเดอร์จนส่งหรือบริการในประเทศให้เสร็จสิ้น
ลงทะเบียนออนไลน์
ใช้เวลาประมาณ 3 นาที
ดาวน์โหลด Taxsee Driver
แอพพลิเคชั่นเหมาะสำหรับกับดำเนินออเดอร์
ลงทะเบียนและสร้างรายได้ในวันเดียวกัน
เข้าถึงออเดอร์ต่างๆทันที
เลือกออเดอร์
รู้เส้นทางและราคาล่วงหน้า
รับเงินทันทีหลังจากที่ออเดอร์เสร็จสิ้น
เงินสดหรือไปยังบัญชีส่วนตัว
สร้างรายได้ทุกเวลาที่คุณต้องการ
ไม่มีกะงานหรือตารางงาน