Lengkapkan tempahan pengangkutan atau perkhidmatan domestik
Daftar atas talian
Hanya mengambil masa 3 minit
Muat turun Taxsee Driver
Aplikasi berguna untuk bekerja dengan tempahan
Jana pendapatan pada hari pendaftaran
Akses ke semua tempahan dengan segera
Pilih tempahan anda
Laluan dan kos diketahui awal
Pembayaran terus selepas melengkapkan tempahan
Secara tunai atau terus ke akaun anda
Jana pendapatan ketika anda mahu
Tanpa syif atau jadual bekerja