Կատարե՛ք պատվերներ փոխադրումների կամ կենցաղային ծառայությունների ոլորտում
Գրանցվե՛ք առցանց
Դա կտևի մոտավորապես 3 րոպե
Ներբեռնե՛ք Taxsee Driver-ը
Հավելված՝ պատվերների հետ հարմարավետ աշխատանքի համար
Ստացե՛ք եկամուտ գրանցման օրը
Հասանելիություն պատվերներին՝ միանգամից
Ընտրե՛ք պատվերները
Երթուղին և գինը հայտնի են նախապես
Վճարումն անմիջապես կատարումից հետո
Կանխիկով կամ անհատական հաշվին
Վաստակե՛ք երբ Ձեզ հարմար է
Առանց հերթափոխի և ժամանակացույցի