Tashish yoki maishiy xizmatlar sohasidagi buyurtmalarni bajaring
Onlayn ro‘yxatdan o‘ting
Bu ~3 daqiqa vaqt oladi
Taxsee Driver’ni yuklab oling
Buyurtmalar bilan qulay ishlash uchun ilova
Ro‘yxatdan o‘tgan kuningiz daromad olishni boshlang
Buyurtmalar darhol ko‘rina boshlaydi
Buyurtmalarni tanlang
Yo‘nalish va narx oldindan ma’lum
To‘lov buyurtma bajarilganidan keyin darhol
Naqd pul bilan yoki shaxsiy hisobga
Sizga qulay vaqtda pul ishlab toping
Smena va grafiklarsiz